Werkweg is een werkbemiddelaar nieuwe stijl die zich volledig richt op het zo snel mogelijk bemiddelen van mensen naar betaald werk. Werkweg kent de do’s en don'ts van de (her)plaatsing en zet volledig in op werk.

We richten ons op de bemiddeling van mensen die graag aan de slag willen en sluiten niemand uit. Wel kent Werkweg twee duidelijke specialisaties. Wij hebben veel, uiteenlopende vacatures voor ongeschoolde arbeid waarvoor lang niet altijd kennis en ervaring noodzakelijk is. Ook hebben wij specialistische vacatures voor hoger opgeleid personeel in specifieke branches. Verder bieden wij ook interne en externe werkervaringsplekken voor kandidaten aan die om wat voor reden nog niet betaald aan het werk kunnen, maar wel arbeidsritme willen en kunnen opdoen.

Waar kan Werkweg bij helpen?

Tussen het verliezen van je baan en het vinden van nieuw werk zitten een aantal acties waarbij je misschien hulp nodig hebt. Of dit nu bij de aanvraag van je uitkering is, of het bepalen van een nieuw loopbaanperspectief. Werkweg biedt, desgewenst deze ondersteuning en heeft ervaren professionals in dienst om het proces van het vinden van nieuw werk te vergemakkelijken, te structureren en te versnellen. Alleen aan het volgen van een opleiding en/of cursus zullen in de praktijk kosten verbonden zijn. Werkweg onderzoekt hiertoe altijd de mogelijkheden voor financiering.